Werkwijze

Veelal zult u doorverwezen worden door uw huisarts. Uw huisarts heeft dan al een inschatting gemaakt waar u volgens hem/haar het beste terecht kunt met uw hulpvraag. Vaak hoort u dan ook al wat de eventuele wachttijd is.


De werkwijze
Tijdens het eerste gesprek - het intakegesprek - probeer ik zicht te krijgen op uw problematiek, op uw klachten en op zaken waarmee uw klachten mogelijk samenhangen. Het kan zijn dat na dit gesprek aanvullende diagnostiek nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van vragenlijsten. Na de intakefase bespreek ik samen met u mijn voorstel voor het behandelplan. Aan het eind van de behandeling volgt een evaluatiegesprek. De gesprekken duren 45 minuten.


De therapie
Hoewel ik ook gebruik maak van methoden uit andere theoretische stromingen, baseer ik mij in mijn werkwijze vooral op de cognitieve gedragstherapie. Daarbij maak ik ook gebruik van EMDR (eye movement desenstization and reprocessing) en Mindfulness. Hieronder kunt u lezen wat dat inhoudt.


Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie (CGt) wordt gevormd door een onderling samenhangend geheel van psychologische behandelmethoden voor emotionele stoornissen en problemen. CGt is een geÔntegreerde behandeling die de afgelopen tien tot vijftien jaar is voortgekomen vanuit de al langer bestaande gedragstherapie (Gt) en cognitieve therapie (Ct). In de gedragstherapie die rondom 1950/1960 ontstond, ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. In de cognitieve therapie die zoín tien tot vijftien jaar later ontstond, ligt de nadruk op het wijzigen van de manier van denken die patiŽnten hanteren. Geleidelijk aan heeft men vastgesteld dat zowel cognitieve therapie als gedragstherapie hun waarde hebben en dat zij heel goed in combinatie met elkaar kunnen worden toegepast. Binnen deze combinatie ligt de nadruk soms meer op een cognitieve en soms meer op een gedragsmatige werkwijze. Heel vaak echter zijn cognitieve en gedragsmatige methoden onderling met elkaar verweven. (zie ook www.vgct.nl).


EMDR
Regelmatig gebruik ik in de behandeling EMDR (eye movement desenstization and reprocessing). EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS (post traumatische stress stoornis) en andere trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken en biedt dan een afleidende stimulus aan. Dit leidt er toe dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. De schokkende ervaring krijgt steeds meer een plek in de levensgeschiedenis van de persoon (zie ook www.emdr.nl).


Mindfulness
Sinds een aantal jaren pas ik ook mindfulness toe in de therapie. Samen met mijn collega A.H.C. Wortel geef ik ook groepstrainingen mindfulness.
Mindfulness betekent: je aandacht doelbewust richten op je ervaring van dit moment, zonder erover te oordelen. Het kan helpen om een andere houding tegenover (psychische) problemen te ontwikkelen. Er is een toenemende interesse voor het toepassen van mindfulness in de gezondheidszorg. Ook wordt er vanuit diverse universiteiten onderzoek naar gedaan (o.a. naar de effekten van MBCT (mindfulness based cognitive therapy). Het is effectief gebleken bij somberheid en depressieve gevoelens, werkstress en burnout, piekeren, angst en spanning en chronische pijn.